Så stärker du cybersäkerheten – hantering av data inom det egna nätverket

By NTT Security Holdings


Published June 1, 2023  |  Event

Så stärker du cybersäkerheten – hantering av data inom det egna nätverket

Cyberhoten blir alltmer sofistikerade, korrekt detektion och snabb respons är viktigare än någonsin tidigare. Samtidigt är av stor betydelse att företag, organisationer och myndigheter uppfyller kraven i Säkerhetsskyddslagen genom att hantera sin data på rätt sätt. Under webbinariet kommer vi att ge dig värdefulla insikter och strategier om hur du kan stärka cybersäkerheten och samtidigt hantera all data inom ditt egna nätverk.

Du kommer bland annat få ta del av:

  • Aktuella hotbilder och trender inom cybersäkerhet - de viktigaste insikterna från vår senaste rapport.
  • Hur du säkerställer kontroll över din datahantering för att uppfylla kraven i Säkerhetsskyddslagen.
  • Strategier för att hantera data inom det egna nätverket och förhindra oavsiktlig dataexport.
  • Live demonstration av en hackerattack och hur vårt säkerhetscenter i Göteborg hanterar den.

När: Onsdagen den 21 juni Tid: Kl. 9:00-10:00

För frågor och anmälan, kontakta marcus.silwer@global.ntt

We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic as described in our Privacy Policy. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies.

x
x

Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below. The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site.